Theo Hilhorst, van oorsprong architect AVB, heeft meer dan 26 jaar ervaring opgedaan op het gebied van welstands- en monumentenadviseringen. Hij heeft gewerkt voor de gemeente Utrecht en voor diverse gemeenten in de Noord-Veluwe namens het Gelders Genootschap. Daarnaast is hij projectleider geweest voor het regionale project ‘Vakmanschap in de stedenbouw’ in de Noord-Veluwe. Hij heeft zitting genomen in diverse welstands- en monumentencommissies en in diverse gemeentelijke projectwerkgroepen.

Als adviseur heeft hij een brede ervaring opgebouwd op het gebied van architectuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, cultuurhistorie, landschap, herstructureringen, herbestemming & transformatie en landgoederen.

Het vak stedenbouw heeft altijd een belangrijke rol in zijn werk gespeeld. Meedenken in ruimtelijke ontwikkelingen is zijn passie. Een goede stedenbouwkundige visie vormt naast ambitie de basis voor het welslagen van een planontwikkeling. Door zijn ontwikkelde vakkennis heeft hij zijn advieswerk kunnen verrijken. Hij vindt dat het samenwerken met gemeentelijke vakdiensten essentieel is voor de tot stand komen van een project. Zijn advieswerk ondersteunt de gemeenten om ruimtelijke kwaliteit realiseren bij nieuwe ontwikkelingen en biedt aanvragers houvast bij het ontwikkeling van van hun project.

Op dit moment is hij actief in de gemeente Nunspeet als dorpsbouwmeester en stedenbouwkundig adviseur en in de gemeente Oldebroek als stedenbouwkundig beleidsmedewerker.