ONDERZOEK

Om uw project te realiseren is soms een lange weg te gaan met veel hobbels, valkuilen en procedures. Wat als uw bouwplan strijdig is met de beleidsregels. Is er planologische ruimte of worden de regels strikt gehanteerd? Kunnen bestaande regels aangepast worden? Haalt uw plan dan ongeschonden de eindstreep?
Soms komt u er zelf uit, maar wanneer de inzichten sterk verschillen is het raadzaam hulp te vragen. BovenMaaiVeld kan u ervaring, kennis en creativiteit aanbieden op het gebied van architectuur en stedenbouw om uw project een goede richting te geven.

BovenMaaiVeld onderzoekt en bedenkt strategieën om antwoorden te krijgen op stedenbouwkundige ontwikkelingen. Dit betreft vaak maatwerk opgaven in het binnen- en buitengebied. De ruimtelijke opgave gaat niet alleen over het bouwvlak en het eindbeeld, maar gaat ook over ambitie en het proces. BovenMaaiVeld wil zo ruimte vrij maken voor creatieve en inspirerende ideeën. Werken aan bestaande ruimtelijke structuren en rekening houden met bestaande bewoners en hun sociale leven.

BovenMaaiVeld stimuleert de waardering van de leefomgeving en het gebruik en de betekenis van een gebied of plek. De ruimtelijke kwaliteit van een plek is meer dan de inpassing en de vormgeving. Het gaat om de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

 

Heeft u een opgave waar u niet uitkomt of een nieuwe kijk nodig is dan kunt u contact met mij opnemen.

 

Advies 370515 Project05 Project02