BEMIDDELING

Heeft u met uw project een probleem met een gemeente waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor een bemiddeling. BovenMaaiVeld helpt en bemiddelt bij conflicten in het bouwproces. Dit kan tijd, geld en energie besparen.
BovenMaaiVeld oordeelt niet, maar bemiddelt om een oplossing te vinden. BovenMaaiVeld is onafhankelijk en zoekt vertrouwen en draagvlak.

Opdrachtgever, ontwikkelaar, overheid en ontwerper dragen allen bij aan de ontwikkeling van een project. Toch kan dit bouwproces door verschil van inzicht en belangen vastlopen, met als gevolg tijd- en geldverlies. Soms kunnen de partijen er onderling uitkomen door een aanpassing van het plan. Maar soms lukt dit niet omdat het verschil van inzicht te groot is en men elkaar niet meer begrijpt. Hierdoor ontstaat er een conflict en er wordt op een ander niveau gecommuniceerd. Een onafhankelijke partij kan de knoop in het conflict ontrafelen. BovenMaaiVeld kan het overzicht en de kennis bieden boven de partijen uit te stijgen om zo helderheid te bieden waar en op welk moment het project is vastgelopen, waar zijn de losse einden en waar zijn de gemeenschappelijke overeenkomsten. BovenMaaiVeld analyseert het gehele planproces van opdracht, programma van eisen, het ontwerp, de locatie, de gelopen stappen en de gemeentelijke regelgeving. Niet alleen beneden kijkend naar het probleem, maar boven de opgave uitstijgen in een breder perspectief. Dit helpt in de zoektocht om de partijen weer te verbinden. Soms is het probleem niet groter dan het conflict doet lijken. Uitgangspunt van de bemiddeling is de partijen weer op een lijn te krijgen en elkaars standpunten te horen. Dit draagt bij tot het vinden van oplossingen. De partijen zullen, waar nodig, flexibel moeten zijn om hun standpunten en eisen bij te stellen. Bij acceptatie van de nieuwe uitgangspunten (wordt vastgelegd in een overeenkomst) kan gewerkt worden aan het vervolgen van het planproces. Dit vormt de basis van het vertrouwen om samen naar een oplossing toe te werken. In dit proces zal BovenMaaiVeld niet mee ontwerpen, maar aanwijzingen en oplossingsrichtingen aangeven en waar nodig bijsturen.

Heeft u een probleem met een project en wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Dan kunt u contact met mij opnemen.
In een eerste oriënterend gesprek wordt onderzocht wat BovenMaaiVeld voor u kan betekenen, dit kan de basis vormen om samen te werken aan een oplossing voor de ontstane situatie.
BovenMaaiVeld heeft ook ruime ervaring met het opstellen van een second opinion waar het gaat om het advies van de Welstandscommissie of de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die een belemmering vormt voor het afgeven van de omgevingsvergunning. BovenMaaiVeld controleert of de bezwaren gerechtvaardigd zijn en tekent zo nodig bezwaar aan.

 

2806binhoogspanning_5k Mediation Versie 2 IMG_0949