ADVIES

U heeft als gemeente een vraag over een ruimtelijke opgave, een ontwikkeling van een (kleine) in- of uitbreidingslocatie, een functieverandering, een visie of een gebiedsontwikkeling. Of u heeft tijdelijk een capaciteitsprobleem. U kunt mij inzetten als stedenbouwkundig adviseur, Stads- of Dorpsbouwmeester, dit kan intern of extern zijn. Mijn werkervaring en expertise kan ik dan gebruiken om u vooruit te helpen.

Bij kleinere, puur stedenbouwkundige opdrachten wordt vaak individueel gewerkt. Bij grotere opdrachten kan een passend team worden samengesteld. BovenMaaiVeld heeft samenwerkingsverbanden met creatieve en ervaren specialisten, zoals architecten, restauratiedeskundigen, planologen, stedenbouwkundigen, cultuurhistorici en landschapsarchitecten, die hierbij ingezet kunnen worden.

Het advieswerk dat ik lever is inhoudelijk onafhankelijk en wordt altijd afgestemd met de gemeente en haar vakdiensten. De beleidskaders worden meegenomen en afgewogen in het advies. Het onderbouwde en afgewogen advies omvat een ruimtelijke analyse, een cultuurhistorische ontwikkeling, de beleidskaders en de stedenbouwkundig reactie met eventueel een (aangepast) ruimtelijk voorstel. Het advies vormt een basis voor een ontwikkeling van een project, alsmede voor een beeldkwaliteitsplan of ruimtelijke onderbouwing. Afhankelijk van de complexiteit kunnen extra vakdisciplines worden ingezet, dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever.

Een eenvoudig advies wordt binnen een week na opdracht uitgevoerd, tenzij er een locatiebezoek noodzakelijk is (in overleg). Voor elke opdracht wordt steeds een passend antwoord gegeven op het ruimtelijke vraagstuk. Voor een adviesaanvraag dient de informatie duidelijk geformuleerd en gedocumenteerd te zijn. Mijn flexibiliteit in tijd, werkervaring en kennisniveau levert een relatief korte tijdsbesteding.

 

Stelt u een kennismakingsgesprek op prijs of wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Dan kunt u contact met mij opnemen.

 

Versie 2 Project04 Project08 Project01