Er bestaan geen pasklare recepten voor (duurzame) ruimtelijke ontwikkeling. In elk project moeten de betrokkenen op zoek gaan naar de beste oplossingen. Het bestaande grondgebruik en de geschiedenis van de plek zijn daarbij meestal belangrijke inspiratiebronnen.

“Looking back to go forward”

 

BOVENMAAIVELD RICHT ZICH OP DE VOLGENDE ACTIVITEITEN

 

ADVIES

Versie 2BovenMaaiVeld richt zich op adviseringen op het gebied van architectuur en stedenbouw. Er is een wereld tussen architectuur en stedenbouw. Een gebied dat soms niet duidelijk begrensd is. Een gebied tussen publiek en privaat belang. BovenMaaiVeld komt met heldere adviezen die een oplossing bieden voor een ruimtelijke opgave of probleem. Voor BovenMaaiVeld is het de weg er naar toe wat uiteindelijk de architectuur voor u interessant en beter maakt. (meer)

ONDERZOEK

OnderzoekRuimtelijke ordening gaat over architectuur en stedenbouw. Niet alleen de bestemming en functie, maar ook de samenhang en het organiseren. Uiteindelijk gaat het om het maken van ruimten. BovenMaaiVeld onderzoekt de verbanden, spanningsvelden en de onderlinge raakvlakken bij het tot stand komen van projecten. Grenzen worden opgezocht om de opgave een plek te geven. Dit onderzoek ontdekt de mogelijkheden en kansen voor een nieuwe ontwikkeling. (meer)

BEMIDDELING

MediationBovenMaaiVeld helpt bij vastgelopen bouwprojecten en bij conflictsituaties die ontstaan zijn tussen ontwikkelende partij en overheid. (meer)

EXCURSIES

ExcursiesArchitectuurrondleidingen met kijk op achtergronden en realisatie. (meer)